photoprint.wblog.xyz http://photoprint.wblog.xyz wblog.xyz fa wblog.xyz wblog.xyz چاپ عکس آنلاین چگونه است؟ http://photoprint.wblog.xyz/post/4 <div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">خدمات چاپ آنلاین</font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4"><br /></font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">با توجه به پیشرفت های خدمات چاپ فوری؛ در سال های اخیر سرویس دهنده های چاپ فوری عکس گسترده شده اند. در موتور جستجوی گوگل عبارت «چاپ آنلاین عکس» را جستجو کنید. با تعداد خیلی زیادی از سایت ها روبه رو می شوید که خدمات چاپ فوری ارائه می دهند.</font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4"><br /></font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">مزایا : مناسب با بودجه، استفاده آسان و وجود کاغذ های متنوع، اندازه</font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">معایب : نبود امکان مذاکره حضوری و ندیدن نمونه کار قبل از سفارش ممکن است ریسک باشد</font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4"><br /></font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">منبع : <a href="http://www.samdhprint.com/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html">چاپ عکس</a></font></div> 1397|5|22|1 15|23 http://photoprint.wblog.xyz/post/4 چاپ عکس آنلاین چگونه است؟ http://photoprint.wblog.xyz/post/3 <div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">خدمات چاپ آنلاین</font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4"><br /></font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">با توجه به پیشرفت های خدمات چاپ فوری؛ در سال های اخیر سرویس دهنده های چاپ فوری عکس گسترده شده اند. در موتور جستجوی گوگل عبارت «چاپ آنلاین عکس» را جستجو کنید. با تعداد خیلی زیادی از سایت ها روبه رو می شوید که خدمات چاپ فوری ارائه می دهند.</font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4"><br /></font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">مزایا : مناسب با بودجه، استفاده آسان و وجود کاغذ های متنوع، اندازه</font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">معایب : نبود امکان مذاکره حضوری و ندیدن نمونه کار قبل از سفارش ممکن است ریسک باشد</font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4"><br /></font></div><div style="font-size: 13.3333px;"><font size="4">منبع : <a href="http://www.samdhprint.com/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html">چاپ عکس</a></font></div> 1397|5|22|1 15|23 http://photoprint.wblog.xyz/post/3 چاپ عکس و کاغذ عکاسی چیست؟ http://photoprint.wblog.xyz/post/2 <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="font-size: larger;"><strong>چاپچی های محلی</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="font-size: larger;">بیشتر عکاسی ها و مراکز طراحی هم خدمات چاپ ارائه می دهند. درست است این مکان ها و خدمات آن ها سریع و در دسترس است … اما آیا کیفیت مطلوب را دارند؟ </span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="font-size: larger;">برای چاپ با قیمت پایین گزینه ی مناسبی است. خیلی راحت شما عکس را تحویل می دهید و در همان روز سفارش را تحویل می گیرید. </span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="font-size: larger;">نمی توان کیفیت را پیش بینی کرد، بنابراین برای کارهایی مثل چاپ عکس کتابهایتان به منظور داشتن نسخه دوم آن ها فکر خوبی است. برای کپی گرفتن از مدارک هم کاربرد دارد تا بتوان برای کسی نشان دارد و چیزی را اثبات کرد </span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="font-size: larger;"><strong>مزایا : ارزان، سریع و دردسترس</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="font-size: larger;"><strong>معایب : نتایج غیر قابل پیش بینی و کیفیت سوال برانگیز</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;">منبع : <a href="http://www.samdhprint.com/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html" _fcksavedurl="http://www.samdhprint.com/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html">چاپ عکس</a></p> 1397|5|16|2 17|39 http://photoprint.wblog.xyz/post/2 چاپ عکس حرفه ای http://photoprint.wblog.xyz/post/1 <p class=" " dir="rtl" style="line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.samdhprint.com/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html">چاپ عکس</a> معمولا با بهره گیری از مرغوب ترین نوع کاغذ (بهترین نوع کاغذ فوتو گلاسه) برای ‏چاپ عکس ها در بهترین کیفیت از نظر رنگ و رزولوشن و با ماندگاری بسیار بالا به کار می رود. ‏کاغذ فتوگلاسه به دلیل کوتینگ ژلاتین و روکش صیقلی خود بهترین کیفیت را برای <a href="http://www.samdhprint.com/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html">چاپ عکس ارزان</a> ‏شده ایجاد می کند.‏</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">این نوع چاپ برای <a href="http://www.samdhprint.com/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html">چاپ عکس حرفه ای</a> در نمایشگاه های عکاسی، مسابقات معماری، ارائه نقاشی ها ‏با ریزترین جزئیات و به طور کلی حرفه‌ ای ترین ارائه ی تصویری عکس ها، نقاشی ها و طرح های ‏گرافیکی به کار می رود.‏<span style="white-space: pre;"> </span></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p> 1397|5|10|3 14|02 http://photoprint.wblog.xyz/post/1